Nästa projekt

Nu har vi dragit igång nästa projekt, nämligen tvättrummet (även kallat lager).
Vatten skall dras om så att det ser fint ut.
Elen skall planneras då väggen skall stängas.
När vi flyttade in så hade vi tre elcentraler, en är redan bortplockad, den andra är ersatt till en ny och nu är det den sista som skall bort.
Problemet är att det är den som har inkommande el.

Dagmar

Vi planerar att ta ner några granar på tomten, men det verkar som att stormarna kommer att lösa det för oss.

RSS 2.0