Ny Elcentral

Ellösningen i huset är lite speciell, när vi flyttade in så fanns det tre elcentraler och två abonnemang.
Abonemangen slogs ihop, en elcentral kopplades ur och elen som låg på den kopplades över till elcentralen på bilden.


Så äntligen i fredags så inleddes arbetet med att få en säker elinstallation i huset.
Ny central med 50 platser och två jordfelsbrytare.
Ett par tomrör skall dras upp till övervåningen för att sedan ersätta central nummer tre.


Dusch

Nu är duschdelen kakalad och fogad. Även själva dushen är installerad.


Har även monterad dit toaletten.RSS 2.0