Regling av vägg

Blir inte så mycket inlägg nu, det är ju inte speciellt kul att se en massa reglar...
Det största problemet med regling mha träreglar är att få det rakt, trät är ju ett levande material och har en tendens att "vrida" lite på sig, men det gäller ju bara att vara nogrann.


Ena väggen är klar, skall bara dra lite el och sätta kortlingar för att skarva gipsen i höjdled.
Regling av vägg

Andra långsidan är påbörjad.
Regling

Isolering

Efter att tillfälligt hamnat i renoveringskoma så har vi äntligen kommit igång med tilläggsisoleringen igen.
Många reglar blir det.

Isolering

Blandare

Nu är köket äntligen funktionsdugligt. Nedanstående blandare är inhandlad och installerad

Blandare

RSS 2.0